Marienburg.pl Strona Główna Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
 Ogłoszenie 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej "cookies"

Chronimy Twoją prywatność
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w temacie o RODO


Poprzedni temat «» Następny temat
Andrzej Rychłowski - program wyborczy
Autor Wiadomość
konto_usunięte
[Usunięty]

Wysłany: Sro 02 Maj, 2007 23:10   Andrzej Rychłowski - program wyborczy

Andrzej Rychłowski - program wyborczy

http://www.andrzejrychlow...php?sub=program

Początek wypełniania obietnic wyborczych - 11.2006

Cytat:
Przedstawiam Państwu PROGRAM DLA MIASTA MALBORK, który z pełną determinacją obiecuję realizować, gdy uzyskam Państwa zaufanie w nadchodzących wyborach samorządowych.

Andrzej Rychłowski

1. Rozwiązania architektoniczne i przebudowa strategicznych dla miasta miejsc

Przystąpienie do zagospodarowywania terenów pomiędzy kanałem Juranda, a murami Starego Miasta (ul. Solna) poprzez budowę na ulicy Solnej zabudowy z wewnątrz usytuowanym rynkiem i traktem spacerowym od zamku do ulicy Kościuszki.

Zabudowa powinna nawiązywać do stylu i wyglądu dawnej Starówki i stanowić wraz z ulicą Kościuszki typowe Centrum Miasta. Uatrakcyjnienie ulicy Solnej stałoby się również etapem początkowym dla odbudowy Starego Miasta.

Przebudowa tego terenu to tym samym podniesienie standardu przestrzeni wokół Zamku, zwiększenie ilości i różnorodności sezonowych usług turystycznych. W związku z tym, iż w porównywalnych pod względem atrakcyjności turystycznej i wielkości miastach w okolicy (Sopot, Elbląg, Iława, Chojnice) już dawno przystąpiono do odbudowy historycznego lub budowy nowego centrum miasta. Atutem tych miast jest różnorodność funkcji proponowanych dla mieszkańców i turystów. Nie należy bowiem oczekiwać na jednego inwestora, którego faktycznie do dzisiaj nie udało się pozyskać, ale bezzwłocznie przystąpić do realizacji zagospodarowania terenów, poprzez opracowanie koncepcji zabudowy, podział działek i ich sprzedaż w drodze przetargu i również, a może przede wszystkim, dla miejscowych inwestorów.

Budowa pasażu spacerowo-handlowego w obrębie ulicy Kościuszki, na który powinien się składać deptak spacerowy, stylizowana mała architektura (tzw. "meble miejskie") z zachowaniem możliwości jednokierunkowego przejazdu w obrębie ulicy.

Rozpoczęcie prac nad budową przejścia/pasażu podziemnego z dworca kolejowego poprzez Aleję Rodła do ulicy Kościuszki z rozgałęzieniem do dzielnicy Piaski w celu poprawienia funkcjonalności i bezpieczeństwa tej części miasta.

Z uwagi na brak alternatywy dla trzech istniejących głównych ulic w mieście (Sikorskiego, Rodła, Armii Krajowej - Głowackiego), przystąpienie do realizacji ulicy w przedłużeniu ul. Wybickiego lub Kotarbińskiego - do ul. Armii Krajowej - Głowackiego. Istnienie tej planowanej od wielu lat drogi pozwoliłoby uniknąć takich problemów, jakie miało miasto w przeszłości przy remoncie Al. Rodła oraz mieć będzie przy przebudowie ulicy Sikorskiego.

Rozpoczęcie prac nad odtworzeniem historycznej tradycji Parku Miejskiego, stworzenia zagospodarowania sportowego i rekreacyjnego, placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, budowa w otoczeniu Parku obiektów sportowo - rekreacyjnych typu: ścianki wspinaczkowe, oświetlona ścieżka rowerowa, itp. Uporządkowanie Parku Północnego stworzyłoby możliwość wykreowania na tym terenie kolejnych atrakcji turystycznych Malborka.


2. Modernizacja dróg i chodników, poprawa wizerunku miasta

Zintensyfikowane działania mające na celu budowę dróg, będących własnością miasta, ze szczególnym naciskiem na budowę dróg osiedlowych na nowopowstałych i planowanych osiedlach oraz modernizacja zniszczonych nawierzchni (dróg i chodników) w "zapomnianych" dzielnicach Malborka Poprawa ogólnej estetyki miasta, jego czystości i porządku, kolorystyki, dbałość o małą architekturę, takie jak: latarnie, ławki, kosze na śmieci, koordynacja ładu przestrzennego miasta

Uatrakcyjnienie bulwarów nad Nogatem poprzez ożywienie działalności gospodarczej na tym terenie (ścieszki piesze, rowerowe, przystań wodna w bezpośrednim sąsiedztwie bulwaru, wypożyczalnia sprzętu wodnego, budowa małej architektury, itp.)

Budowa na terenie całego miasta infrastruktury miejskiej (parkingi, przejścia piesze, ścieżki rowerowe) na podstawie opracowanej strategii pobytu turysty w mieście i konsekwentna realizacja tych założeń.

Projekty składane do programów Unii Europejskiej przez Urząd Miasta nie wiążą się ze sobą i nie tworzą jednolitej strategii rozwoju turystyki w mieście. Poszczególne referatu urzędu miasta realizują działania oderwane od siebie, władze nie informują ani nie konsultują tych działań ze społecznością, branżą turystyczną, nie słuchają uwag praktyków i problemów mieszkańców. Działania na rzecz rozwoju turystyki, nawet jeżeli są realizowane, nie są powiązane z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych w mieście, układem parkingów, bezpieczeństwem i współdziałaniem służb przy organizacji dużych imprez plenerowych w mieście.

Uporządkowanie i uatrakcyjnienie krajobrazu wzdłuż Alei Rodła - obecnie spostrzegamy brak ładu przestrzennego i harmonii krajobrazu, co pozostawia wrażenie braku estetyki, brudu i nieporządku, a dla przejezdnych oraz dla przybywających do Malborka turystówjest złą wizytówką miasta.


3. Gospodarka gruntami, budownictwo mieszkaniowe i gospodarka wodno-ściekowa

Działania mające na celu wprowadzenie ulg systemowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność

Stworzenie ulg przy nabywaniu nieruchomości przez mieszkańców na cele mieszkaniowe, sprzyjające rozwojowi budownictwa mieszkaniowego w Malborku.

Stworzy to możliwości dla młodych ludzi związania z miastem, w którym się urodzili i mieszkają, tworzenia nowych miejsc pracy, itp. Pomoc miasta powinna być skierowana szczególnie dla ludzi młodych i mając na uwadze wzrastające ceny mieszkań na wolnym rynku (pierwotnym i wtórnym).

Nawiązanie pozytywnych stosunków z Gminą Malbork w celu przedłożenia bardziej atrakcyjnej oferty dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod inwestycje.

Utrzymanie tempa budowy mieszkań w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy jednoczesnym realizowaniu inwestycji miejskich w mieszkania socjalne i komunalne.

Poprawienie jakości wody w mieście poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody.

Dążenie do skanalizowania dalszych dzielnic miasta (głównie nowe osiedla domków jednorodzinnych).

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście.


4. Turystyka

Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi turysty, przy współpracy z szeroko pojętą branżą turystyczną.

Powołanie do działania Malborskiej Organizacji Turystycznej jako ciała doradczego i współpracującego z instytucją "Malbork Welcome Center"

Szeroka pomoc dla podmiotów turystycznych w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na rozwój własnych przedsiębiorstw .

Stworzenie mechanizmu dotacji przeznaczonych na działania sprzyjające rozwojowi turystyki w mieście (w formie konkursu dla organizacji) , w tym również Konkurs dla podmiotów turystycznych i stowarzyszeń na organizację wybranych imprez w Malborku

Tworzenie i realizacja projektów unijnych dotyczących turystyki - ale przy pomocy i w ramach konsultacji z branżą turystyczną ,podmiotami turystycznymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami

Stworzenie warunków dla powstawania nowych podmiotów i obiektów turystycznych

Aktywna promocja terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod turystykę

Budowa witaczy turystycznych na drogach wjazdowych do miasta, oznakowanie turystyczne miasta i obiektów turystycznych

Podpisanie stałej umowy/porozumienia z Muzeum Zamkowym w Malborku w zakresie wspólnych działaniach organizacyjnych i promocyjnych


5. Układ komunikacyjny - obwodnica

działania lobbingowe mające na celu rozpoczęcie prac nad budową obwodnicy dla Malborka.

Ma to na celu odciążenie ruchu miejskiego od przebiegającego przez Malbork tranzytowego ruchu towarowego, jak również zapewnienie bezpiecznego i bezkolizyjnego wjazdu do miasta zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Jednocześnie stworzenie odpowiedniego oznakowania turystycznymi znakami drogowymi i witaczami wjazdów do miasta oraz na drogach prowadzących do Malborka w odległości kilkudziesięciu kilometrów od miasta, informujących o atrakcjach, zamku oraz ofercie noclegowej i turystycznej.


6. Pomoc społeczna

Rozwój infrastruktury pomocowej:
- stworzenie mieszkań chronionych , środowiskowego domu samopomocy, ośrodków wsparcia,
- stworzenie możliwości szkoleń dla pracowników socjalnych, dla kadry pomocy społecznej celem dostosowania personelu do potrzeb mieszkańców i podwyższenia jakości pomocy społecznej;
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli policji, straży miejskiej, straży pożarnej i innych służb miejskich, które angażują się w pomoc społeczną;


7. Spółki własności miasta - rozwiązania organizacyjne

Przedkładanie szczegółowej analizy dotyczącej stanu Spółek komunalnych dla Rady Miasta (np. raz na rok) w celu odzwierciedlenia realizowanych przez nich zadań oraz gospodarowania majątkiem gminy (aportami gotówkowymi, aportami niepieniężnymi - gruntami, dopłatami np. do usług komunikacji miejskiej, .itd.)
zespołowe (branżowe - w gronie prezesów Spółek) podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji


8. Organizacja administracji miejskiej i gospodarowanie środkami budżetowymi

Przestrzeganie zasad finansowych w wydatkach budżetowych

Zwiększenie gospodarności i celowości wydatków

Realizowanie wydatków budżetowych i działań miasta na zasadzie zadaniowości

Urząd przyjazny dla mieszkańców

Tworzenie i realizacja zadań miejskich przez urzędników na zasadzie aktywnej współpracy z burmistrzami, jednostkami budżetowymi miasta i organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, itp. oraz decentralizacja ważnych decyzji do poszczególnych wydziałów/referatów urzędu, co spowoduje krótszą i bardziej przyjazną drogę decyzji i relacji urzędnik - obywatel.


9. Inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne

Stworzenie, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, miejsc rozwoju dla dzieci i młodzieży przy obiektach szkolnych, wykreowanie w poszczególnych dzielnicach miasta ośrodków szkolno-sportowych skupiających młodzież i uczniów poza godzinami lekcyjnymi /na bazie obiektów szkolnych/np. Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 3: budowa basenu, skate parku, obiektów rekreacyjnych dla młodzieży, itp; budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i inne

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 na stale rozbudowującym się osiedlu na Wielbarku w celu stworzenia godnych warunków nauki dla uczniów, dofinansowanie szkół, by spełniały funkcje wychowawczo - edukacyjne poza godzinami szkoły, aktywna pomoc w przedsięwzięciach szkolno-sportowych

Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz ze sztucznym oświetleniem, umożliwiającego trenowanie piłkarzom i sportowcom przez cały rok

Budowa sezonowego, sztucznego lodowiska

10. Przyjazna polityka inwestycyjna

Stworzenie nowego, bardziej przyjaznego systemu ulg dla przedsiębiorców chcących inwestować w mieście - istniejących i nowopowstałych przejrzystość przetargów i zamówień publicznych

Otwarta, oparta na wzajemnym zaufaniu, współpraca z przedsiębiorcami podmiotami gospodarczymi z terenu miasta Malborka

Efektywne i nieprzypadkowe działania w celu pozyskiwania zewnętrznych inwestorów
Ostatnio zmieniony przez konto_usunięte Sro 02 Maj, 2007 23:32, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Sro 02 Maj, 2007 23:15   

A teraz ręka do góry kto w to wierzył?
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
konto_usunięte
[Usunięty]

Wysłany: Sro 02 Maj, 2007 23:31   

Cytat:
Nawiązanie pozytywnych stosunków z Gminą Malbork


To zdanie poprostu powaliło mnie na podłogę ze śmiechu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
 
Hagedorn 
AdministratorPomógł: 28 razy
Wysłany: Czw 03 Maj, 2007 09:58   

Azaziz napisał/a:
Nawiązanie pozytywnych stosunków z Gminą Malbork

czyżby trwała wojna domowa między miastem a gminą Malbork? :mrgreen:
_________________

 
 
konto_usunięte
[Usunięty]

Wysłany: Czw 03 Maj, 2007 10:01   

Hagedorn napisał/a:
czyżby trwała wojna domowa


może jeszcze trwa :-D
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Nie 21 Paź, 2007 20:16   

http://www.maszglos.pl/in...&page=4®ion=
Cytat:
21 maja 2007 r. Burmistrz Malborka, Andrzej Rychłowski wypełnił i podpisał deklarację zawierającą listę problemów, które postara się rozwiązać w trakcie całej kadencji, oraz zadań, które planuje do realizacji na rok 2007.Za najważniejsze problemy lokalne Andrzej Rychłowski uznał:

brak wykształconego centrum miasta Malborka
przebudowa ulicy Solnej i zmiana jej funkcji
zły stan kamienic zabytkowych w mieście
zły stan wody pitnej w mieście
brak mieszkań komunalnych i socjalnych
Do końca kadencji, a więc do roku 2010, burmistrz zamierza rozwiązać te problemy poprzez:

budowę deptaku - ul. Kościuszki
budowę obiektów - ul. Solnej
przebudowę okolic dworca PKP
rewitalizację malborskich kamienic
stację uzdatniania wody i przebudowę sieci miejskich
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Malborka mogą spodziewać się m.in.:

rozpoczęcia przebudowy centrum miasta (ul. Kościuszki)
przebudowy okolic cmentarza
rozpoczęcia budowy budynku socjalnego
wyremontowania budynku Malbork Welcome Center
złożenia uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych
Malborskie Centrum KWADRAT


przebudowa okolic cmentarza = wyburzenie pozostałości stalagu

1179777464_large.jpg
Plik ściągnięto 5989 raz(y) 44,39 KB

_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
konto_usunięte
[Usunięty]

Wysłany: Nie 21 Paź, 2007 20:26   

Stalag już rewitalizował co następne? Budynki na Solnej, Stare Miasto 25, Zieleniecka
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Nie 21 Paź, 2007 20:30   

napioo napisał/a:
Stalag już rewitalizował co następne?
A może by tak UM?
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
konto_usunięte
[Usunięty]

Wysłany: Nie 21 Paź, 2007 20:38   

Cytat:
A może by tak UM?
ale budynek zostawić, zabytkowy
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Nie 21 Paź, 2007 20:39   

napioo napisał/a:
budynek zostawić, zabytkowy
Personel zrewitalizować
:-P
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group