Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

Kaszuby / Kaszëbë - Wejherowo - rynek i miasto

Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 18:47
Temat postu: Wejherowo - rynek i miasto
Wejherowo - założone w 1643 roku przez wojewodę Jakuba Wejhera , prawa miejskie uzyskało w 1650 roku. Początkowo nazywane też było Wejherowską Wolą i Nowym Miastem (w odróżnieniu od "starego miasta" czyli Pucka). Po 1676 roku przeszło na własność lokalnych rodzin magnackich (przez pewien czas należało także do Sobieskich). W wyniku I rozbioru (1772 rok) przyłączono je do Prus. W 1818 roku zostało miastem powiatowym w rejencji gdańskiej (Prusy Zachodnie), stając się też siedzibą diecezji wejherowskiej Kościoła Ewangelicko-Unijnego, która istniała do 1945 r. W 1870 roku Wejherowo otrzymało połączenie kolejowe z Gdańskiem i Słupskiem. W owym czasie miasto zamieszkane było w większości przez Niemców i Kaszubów. Na przełomie XIX i XX wieku intensywnie rozwijało się gospodarczo.
W 1920 roku wróciło do Polski (mimo protestów części lokalnej ludności). Stało się siedzibą powiatu morskiego w województwie pomorskim (który obejmował również Puck i Hel). Wkrótce struktura demograficzna zaczęła się powoli zmieniać na korzyść Polaków. W dwudziestoleciu międzywojennym był tu jeden z głównych ośrodków regionalizmu (postulowano autonomizację regionu Pomorza w ramach państwa polskiego).
We wrześniu 1939 roku Wejherowo zajęte przez Niemców powtórnie przemianowano na Neustadt in Westpreußen, zaś zasłużony burmistrz Teodor Bolduan został natychmiast aresztowany i rozstrzelany. Krótko po zakończeniu działań wojennych miasto odwiedził gauleiter Pomorza Arthur Greiser, który publicznie pogroził antyniemiecko nastawionym mieszkańcom Wejherowa. W okresie okupacji działała tu konspiracyjna organizacja TOW "Gryf Pomorski". Na przełomie 1939 i 1940 roku Niemcy rozstrzelali w lasach piaśnickich 14 tys. przedstawicieli lokalnej inteligencji (w tym wielu wejherowian).
W skrócie:
* VII-IX w.- osada słowiańska i gród na Górze Zamkowej.
* 1. połowa XIV w. - pierwsze udokumentowane wzmianki o osadach Naniec i Śmiechowo (dzisiejsze dzielnice Wejherowa).
* 1576 - w posiadaniu starosty puckiego Ernesta Wejhera
* 1643 - lokacja osady zwanej Wejherowską Wolą na gruntach wsi Śmiechowo (obecnie dzielnica miasta)
* 1644 - fundacja kościoła św. Trójcy przez Jakuba Wejhera.
* 1649-1655 - budowa Kalwarii Wejherowskiej, ufundowanej przez Jakuba Wejhera i jego krewnych.
* 1650 - Wejherowska Wola otrzymała prawa miejskie chełmińskie od króla Jana II Kazimierza Wazy.
* 1676 - miasto odkupił książę M.K. Radziwiłł.
* 1685 - własność Jana III Sobieskiego
* 1772 - miasto pod zaborem pruskim, przemianowane na Neustadt in Westpreußen.
* 1796 - miasto kupił hrabia Keyserlingk.
* 1870 - uzyskanie połączenia kolejowego z Gdańskiem i Koszalinem.
* 1920 - po 148 latach miasto wraca do Polski.
* 7-8 IX 1939 - w pobliżu Wejherowa ciężkie walki obronne toczył 1 Morski Pułk Strzelców.
* 1939 - 1945 - miasto zaanektowane przez III Rzeszę Niemiecką, powtórnie przemianowane na Neustadt in Westpreußen.
* 12 III 1945 - opanowanie miasta przez wojska radzieckie i polskie, wyzwolenie spod okupacji niemieckiej i przywrócenie w granice powojenne Polski.
Źródło - Wikipedia

Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 18:51

Plac Jakuba - centralny plac w Wejherowie, będący rynkiem miejskim. Jego granice zostały wytyczone w latach 1643-1644. Ma kształt prostokąta, przy czym z rogów północnych wychodzą po dwie ulice, a z rogów południowych po jednej.W przeszłości odbywały się na nim targi, dzisiaj jest reprezentacyjnym miejscem Wejherowa.
Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 18:56

Ratusz wejherowski zlokalizowany jest w południowej pierzei rynku (obecnie Plac Jakuba Wejhera) i jest trzecią bryłą posadowioną w tym samym miejscu. Ratusz Miejski - zbudowany ok. 1650 r. (przebudowany w 1907 r.)
Pierwszy Ratusz wzniesiono w 1650 roku, w roku otrzymania przez Wejherowo praw miejskich. W 1729 roku powstał nowy, bardziej okazały budynek Ratusza, niemniej, nawiązujący w formie do swojego poprzednika. W 1908 roku wzniesiono trzeci budynek Ratusza, który jest chlubą architektoniczną Wejherowa i do dziś cieszy oczy mieszkańców oraz turystów. Obecna bryła Ratusza ma cechy dwóch poprzednich budowli a ogólną stylistyką nawiązuje do stylu EMPIRE. Ratusz posiada urozmaiconą i niezwykle ciekawą fasadę, trójarkadowy podcień i trzy stylizowane szczyty oraz mansardowy dach. Całość zwieńczona jest centralnie umieszczoną miedzianą glorietą.
Obecnie w Ratuszu swą siedzibę ma Urząd Miejski w Wejherowie. Przed ratuszem stoi pomnik Jakuba Wejhera - założyciela miasta.
Źródło informacji

Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:04

Pierzeja zachodnia. Mały, szachulcowy domek to szpitalik-przytułek dla ubogich. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków, najstarszy domek wejherowski, powstał w 1757 roku.Tuż na lewo - kolegiata.
Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:07

Kolegiata św. Trójcy w Wejherowie - kościół wybudowany w latach 1754 - 1755 w stylu barokowym. Stanął na miejscu starszej, drewnianej świątyni z 1643 roku. Fundatorem świątyni był ówczesny właściciel Wejherowa, wojewoda malborski Jakub Wejher. Ten jednonawowy kościół o niezmienionym wyglądzie przetrwał do lat dwudziestych XX wieku, gdy postanowiono świątynię znacznie powiększyć. Do istniejącego kościoła dobudowano transept i prezbiterium. W 1927 roku oddano wiernym w użytkowanie powiększoną kolegiatę, która do dziś stoi w niezmienionym kształcie i wielkości. Świątynia pomimo przekształcenia w znacznej mierze zachowała swój barokowy charakter. Jednowieżowy korpus łączy się z obszernym transeptem ozdobionym szczytami. We wnętrzu kościoła znajdują się późnobarokowe ołtarze, rokokowa ambona, chrzcielnica oraz kuty żyrandol z orłem polskim (XVIII wiek) oraz szafa na ornaty z 1720 roku znajdująca się w zakrystii a także witraże z ornamentami roślinnymi (witraże w starej części kościoła - 1888 rok), świętymi (witraże w transepcie - 1928 rok) oraz scenami z życia Chrystusa (witraże w prezbiterium lata czterdzieste XX wieku).
Info - Wikipedia.

Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:14

Odchodząca w kierunku zachodnim od rynku ulica Jana III Sobieskiego. Dawniej główna droga na osi zachód - wschód, dzisiaj częściowo zamieniona w deptak.
Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:18

Dalsza część ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku zachodnim. Ostatnie zdjęcie to gmach gimnazjum.
Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:26

Końcówka ulicy Jana III Sobieskiego.Pierwsze zdjęcie to gmach gimnazjum, drugie i trzecie to budynki sądowe.
Kösternitz - Nie 08 Lis, 2009 19:57

Kościół pw. św. Stanisława Kostki.
Wejherowo od zarania było miastem wielu wyznań. Znaczną grupą wyznaniową byli ewangelicy, którzy mieli swoją świątynię przy ulicy Sobieskiego (tuż za budynkiem dzisiejszej poczty). Była to świątynia mała. Na początku XX wieku, ewangelicy zaczęli czynić starania o wybudowanie okazałej świątyni. W 1908 roku został poświęcony nowy kościół ewangelicki w stylu późnego gotyku, o strzelistej sylwetce. Strzelistości budowli nadają wysmukłe cztery narożne wieże i jedna umieszczona centralnie - wyższa - zegarowa. Budynek o pięknej fasadzie, wykonany został z czerwonej cegły. Po II wojnie światowej już jako kościół pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki, został przejęty przez parafię rzymskokatolicką.
Źródło informacji

Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 19:33

Cofnijmy się ulicą Jana III Sobieskiego w kierunku rynku - z zachodu na wschód.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 19:37

Dalej w kierunku rynku.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 19:39

Kolejne zabudowania.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 19:42

Ostatni odcinek ulicy.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 19:57
Temat postu: Ul. 3- go Maja
Konwikt Collegium Leoninum.
Po I rozbiorze Polski, Wejherowo znalazło się w granicach państwa pruskiego a Wejherowskie Sanktuarium Maryjno - Pątnicze, jako ważne centrum kultu religijnego i polskości, było zagrażającym rządom pruskim ośrodkiem.
W 1828 roku władze pruskie wręczyły OO. Franciszkanom akt kasacji Klasztoru. Zarządzenie kasacyjne na kilka lat zostało zawieszone, lecz w 1835 roku definitywnie wykonane. W 1857 roku Franciszkanie na kilka lat wrócili do Wejherowa do swojego Klasztoru, lecz w 1872 roku zamieszkali w nowym budynku - klasztorze, wybudowanym przy ul. 3 Maja. Inicjatorem wybudowania ze składek wiernych nowego budynku klasztoru, był proboszcz parafii św. Trójcy, ks. Albert Rook. Franciszkanie niedługo tam mieszkali. W 1875 roku ostatecznie musieli opuścić klasztor i Wejherowo (po 228 latach obecności w tym mieście - nota bene OO. Franciszkanie powrócili do Wejherowa 4.X.1946 roku).
Budynek przy ul. 3 Maja po Franciszkanach, przeszedł na własność biskupa chełmińskiego. Z czasem dobudowano do niego kaplicę a w 1903 roku zorganizowano konwikt - internat - dla uczniów wejherowskiego gimnazjum, nazywając go Collegium Leoninum na cześć ówczesnego Papieża Leona XIII i biskupa Leona Rednera, wybierając także na patrona kaplicy Świętego Leona Wielkiego. Tak więc, w konwikcie zamieszkali chłopcy, którzy w przyszłości zamierzali zostać kapłanami. Otrzymywali tutaj mieszkanie, utrzymanie a także odpowiednie wychowanie.
W czasie okupacji w konwikcie mieścił się magazyn a w pomieszczeniach mieszkalnych biura zaopatrzenia ludności. Od 1945 roku w konwikcie był szpital zakaźny dla byłych więźniów obozu Sztuthoffu.
Źródło informacji

Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 20:15
Temat postu: Ul. 3- go Maja
Pozostała zabudowa ulicy.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 21:07
Temat postu: Ulica 12 Marca
Odchodząca z północno - wschodniego narożnika rynku w kierunku wschodnim ulica 12 Marca.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 21:09

Jeszcze dalej w kierunku wschodnim.
Kösternitz - Wto 10 Lis, 2009 21:12

A teraz w kierunku zachodnim.
Kösternitz - Sro 11 Lis, 2009 13:48

Położona na południe od rynku ul.Reformatów.
Kösternitz - Sro 11 Lis, 2009 13:51

Rzeka Cedron, zdjęcia zrobiono z mostku na ulicy Reformatów.
Kösternitz - Sro 11 Lis, 2009 13:54

Ul.Klasztorna, krótka uliczka odchodząca od rynku w kierunku południowym.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group