Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

Architektura Malborka - KUKUŁCZE JAJA czy prawo Kaduka ?

Robin Hood - Pon 16 Mar, 2009 19:55
Temat postu: KUKUŁCZE JAJA czy prawo Kaduka ?
Wiele inwestycji w mieście lokalizowanych jest na zasadzie podrzucania „kukułczych jaj” niezgodnych z ustaleniami prawa miejscowego jakim są obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem jaki mechanizm rządzi takimi przypadkami. Mogę się jedynie domyślać, że przychodzi petent do UM i pyta czy mógłbym „to i owo” „tu i ówdzie” zbudować. Jeżeli petent jest, że tak powiem godzien zainteresowania i ma dobrze brzmiące nazwisko, to nawet niezgodność zamiarów z obowiązującym planem nie będzie przeszkodą. Od tego momentu mamy już do czynienia zamiast prawa miejscowego z tzw. „prawem kaduka”, bo jak inaczej nazwać lokalizowanie czegoś co nie jest zgodne z MPZP w miejscach na ten cel nie przeznaczonych lub też z ewidentnym naruszeniem ustaleń zapisanych w tych planach. Kto jet więc tym KADUKIEM stanowiącym alternatywne prawo w Malborku dotyczące zagospodarowania i inwestycji. Kto zalicza się do grona protegowanych owego Kaduka ? Czy Kaduk jest jeden czy występuje pod wieloma postaciami ? :mrgreen:

By nie być gołosłownym przykładzik pierwszy z brzegu czyli tzw. kukułcze jajo zrealizowane w majestacie prawa (Kaduka) a wbrew MPZP. JURTA przy quasi rondzie. Tak tak... ten obiekt został tam postawiony na podstawie i w oparciu o... no właśnie o co :?:
Jak zajrzeć do MPZP to nijak toto nie pasuje do zawartych tam ustaleń. Kto więc jest autorem tego kukułczego jaja, :?: Kto ma tak dobre przełożenie na władzę? a kto z kolei jest podkładającym głowę pod topór organów nadzorczych, które takie działania oceniają ?
Na dowód fragment z rysunku obowiązującego planu, gdzie dla ułatwienia identyfikacji oznaczono budynek przy ul. Piastowskiej 3 (nr 1) budynek sklepu „Maraton” (nr 2) i będącą przykładem omijania prawa „jurtę” (nr 3).


Z rysunku planu wyraźnie widać, że lokalizacja „jurty” jest niezgodna zarówno z rysunkiem planu jak i z jego treścią, którą przytaczam w niezbędnych fragmentach poniżej:
Cytat:
...
U C H W A Ł A Nr XIV/106/2007r Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku.
§7
1. Zagospodarowanie terenów następuje zgodnie z ich przeznaczeniem w poszczególnych
strefach przy spełnieniu warunków podanych w dziale III, z uwzględnieniem ustaleń działu II oraz wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych.
4.W obrębie każdej strefy dopuszcza się jedynie funkcje określone dla niej w dziale III. Funkcje nie podane dla poszczególnych terenów są funkcjami wykluczonymi.
§10
1.Tereny o określonym przeznaczeniu, zawarte są pomiędzy liniami rozgraniczającymi, których przebiegi przedstawione są na rysunku i stanowią obowiązujące zasady rozgraniczenia funkcji.
2.Linie rozgraniczające oznaczone są liniami ciągłymi.
§11
2.Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania architektury:
1)wszystkie opracowania projektowe muszą obejmować przedmiot inwestycji lub modernizacji, łącznie z analizą bezpośredniego otoczenia,
2)podstawą określenia charakteru architektury i inspiracją projektową dla zapewnienia tożsamości miejsca, winny być przykłady architektury historycznej miasta Malborka,
3)obowiązuje zakaz realizacji obiektów dysharmonizujących krajobraz miasta.
KDp3 - ciągi ruchu pieszego, szerokości pasów 3 do 5 m, w części północnej jak
na rysunku
§35
1.Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U1 na zabudowę usługową.
2.Ustalenia jak w ust.1 dotyczą terenu przy ul. Piastowskiej 3.

Jakie z tego płyną wnioski ? Niech każdy sobie sam odpowie. Jak z kolei na to zareagują odpowiednie instytucje czas pokaże.

W kontekście przedstawionego przykładu bez trudu można rozszyfrować „ściemę” jaką zafundowano ostatnio Malborczykom w uzasadnieniu uchwały o przystąpienia do zmiany MPZP „Centrum” - rzekomo tylko z powodu konieczności przesunięcia lokalizacji hotelu ok. 40 metrów. ;-)
Otóż określono tam (w tej uchwale) granice obszaru zmiany planu tak by niejako przy okazji tej jednej zmiany zalegalizować inwestycje, które już zrealizowano niezgodnie z obowiązującym planem. (jak się dobrze przyjrzeć, to może się okazać, że nie tylko ową „jurtę”) :hihi:

Pytanie podsumowujące: czy Starosta wiedząc, że część inwestycji jest niezgodna z obowiązującym planem miał prawo na to wydać pozwolenie ??? Ile już jest, a ile jeszcze będzie takich „kukułczych jaj” w tej kadencji :?: :?: :?:

konto_usunięte - Pon 16 Mar, 2009 20:50

Co ciekawe

Uchwała: http://www.bip.malbork.pl...ent=2014&page=1

U C H W A Ł A Nr XXXIV/309/2009
Rady Miasta Malborka
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Centrum"


zawiera ciekawy zapis:
Cytat:

§ 2.
Granice obszaru objętego opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego określono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.


GDZIE JEST TEN ZAŁĄCZNIK?

StormChaser - Wto 17 Mar, 2009 07:22

Azaziz napisał/a:
GDZIE JEST TEN ZAŁĄCZNIK?
Area 51?
Robin Hood - Czw 09 Lip, 2009 16:36

Niedługo prawdopodobnie pojawi się odpowiedź co miały jeszcze na myśli osoby inicjujące wprowadzenie zmian do MPZP Centrum obejmując zmianami obszar o wiele większy niz tylko ten potrzebny dla ustalenia nowej lokalizacji hotelu.
Po ostatnich zapowiedziach o zmianie lokalizacji Polo Market (teren po dawnym kinie Capitol) jasnym jest, że w uzasadnieniu uchwały pominięto wiele istotnych informacji. No chyba, że sam przewodniczący Rady i Szanowni Radni o tym nie wiedzieli. Jeżeli zaś nie wiedzieli to co... :?:
Jeżeli bowiem opracowaniem zmiany objęty zostaje obszar od murów nad nogatem aż po ul.Warecką i Kościuszki, to w uzasadnieniu uchwały chyba czegoś zabtrakło...
Sprawa nalezy do grupy tak zwanych rozwojowych więc na pewno z uwagą będzie śledzona przez wszędobylskie wiewióry, kóre od czasu do czasu mailem przesyłają co ciekawsze wieści i spostrzeżenia.
Ciekawe czy duzo było wniosków do projektu zmiany MPZP i na jakim etapie jest opracowanie.
Dla zainteresowanych polecam zarchiwizowanie tekstu i części graficznej obowiązującego obecnie planu Centrum by mogli porównać z wprowadanymi zmianami co znacznie ułatwi precyzowanie uwag z chwilą wyłożenia projektu zmian do publicznego wglądu.

StormChaser - Czw 09 Lip, 2009 18:35

Robin Hood napisał/a:
Dla zainteresowanych polecam zarchiwizowanie tekstu i części graficznej obowiązującego obecnie planu Centrum
gdzieś sobie leży w klastrach od dawna ;-)
StormChaser - Czw 24 Maj, 2012 19:13

Na ostatniej sesji znów coś tam w Centrum poprawiano
http://www.bip.malbork.pl/file.php?attachment=4680
http://www.bip.malbork.pl/file.php?attachment=4683

Oraz prawdziwy rodzynek http://www.bip.malbork.pl/file.php?attachment=4682
Cytat:
W uchwale nr 133/XVI/03 Rady Miasta Malborka z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
północnej części miasta Malborka, przy kanale Ulgi, w granicach określonych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały, § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów Skarbu Państwa w Zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych i dla terenów sąsiednich o
powierzchni ok 63 ha, położonego w północno-wschodniej części miasta, ograniczonych:
- od wschodu ul M. Konopnickiej
- od zachodu – ul. Jagiellońską
- od południa – ul. Dąbrówki i ul. Zakopiańską
- od północy – ul Targową
2. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego określono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka
§ 3
Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
.......................................
Arkadiusz Mroczkowski


Północnej części miasta? Kanału Ulgi? Czy ktokolwiek czytał te bzdury przed ogłoszeniem? I o zgrozo głosowaniem, bo ono już się odbyło.

A o to owa północna część miasta (granice na czerwono), przy kanale Ulgi (na niebiesko). To że część Zakopiańskiej przemianowano czas jakiś temu można darować.

Hagedorn - Czw 24 Maj, 2012 19:24

StormChaser napisał/a:
Północnej części miasta? Kanału Ulgi? Czy ktokolwiek czytał te bzdury przed ogłoszeniem?

oj tam, oj tam! nie północnej, a południowej i nie kanał ulgi, a młynówka - wielki mi tam halo!
to trochę jak w tych dowcipach Radia Erewań: nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie samochody, a rowery i nie rozdają, a kradną! :hihi:

StormChaser - Czw 24 Maj, 2012 19:40

Odsłuchałem sesję, o północnej bzdurze się zorientowano, o kanale nie.
Grażyna - Czw 24 Maj, 2012 20:11

StormChaser napisał/a:
Odsłuchałem sesję, o północnej bzdurze się zorientowano, o kanale nie

Oj tam, oj tam! drobna różnica :-D Na mapie to wszystko tak blisko siebie.

Robin Hood - Czw 24 Maj, 2012 22:24

Wszelkiej maści banicja po lasach okolicznych zalegająca, wiosennym słoneczkiem rozleniwiona nawet na widok karocy pozłotą ozdobionej, czy objuczonych kuframi orszaków tyłka ruszyć nieskora, a co tu dopiero mówić o wiewiórach, które zajęte miłosnymi harcami wieści z opóźnieniem przynoszą. ;-) Jeden braciszek Tuck - poczciwina, z narażeniem życia spod bram Nottingham świeże wieści przynosi. Takoż i dzisiaj przedostawszy się do tajemnego i pełnego labiryntów lochu, co to nie wiedzieć czemu Szeryf BiPem zwie, pergaminów kilka za habitem wyniósł, chcąc nam wszystkim świeżą lekturę na wieczór zapewnić. Zdyszany wpadł na polanę krzycząc wniebogłosy: Kaduk wrócił !!?. Lektura okazał się tyle ciekawa co tajemnicza. Jak zwykle Szeryf zakamuflował to i owo. Mały John w nazwach ulic nie kumaty nijak nie mógł bez map się zorientować co i gdzie Szeryf wraz ze swoimi zausznikami chcą zmajstrować. Raz północ, raz południe, tu struga, tam pole... a gdzie brakujące pergaminy z mapami? Jeszcze trochę, a naszemu mnichowi by się oberwało, że po drodze coś pogubił. No i wyszło dlaczego „BiP” - „Byle iak Poinformować” - „Bo i Poco”... :mrgreen:

Jeszcze bardziej tajemnicze okazały się plany dotyczące okolic głównego traktu w mieście i placu między gościńcem prowadzącym do zakonnej twierdzy, a strugą - Młynówką zwaną. W tych to uchwałach szeryfowych nakreślony cel jak i uzasadnienia są wybitnym przykładem wzniesienia się na merytoryczne wyżyny urzędniczego bełkotu. Z obydwu projektów uchwał opatrzonych w treści podpisem Przewodnika niemego bractwa kanciastego stołu, a w uzasadnieniu szeryfową parafą niewiele wynika. Część uchwały określona jako cel zmian w planie, to żywcem przepisany słowo w słowo Art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zamiast... opisania (jak to przystoi poważnym ludziom urzędy sprawującym) co będzie podlegało zmianom. No chyba, że Szeryf wraz ze Przewodnikiem niemego bractwa mieli kolejną tajemniczą wizję i trzeba to jak najdłużej się da w tajemnicy przed plebsem utrzymać. :what: Takoż w uzasadnieniu zdanie „wytrych” się pojawia co to ma mądrze brzmieć w uszach prostaczków, a niewiele z faktami mieć wspólnego. Czyżby wnioskujący o dokonanie zmian zażyczyli sobie by otoczyć ich anonimowością :?: :nununu: Majstersztyk kamuflażu czy lekceważenie mieszkańców :?: Czy jedno i drugie :?: Czas pokaże.

Ale czy warto czekać aż się dokona kolejna hucpa spod szyldu „o mieście – bez nas”? Czy nie lepiej mieć wpływ na ewentualne zmiany i po obowiązkowym ogłoszeniu o przyjmowaniu wniosków do zmian planów, zachęcić jak najwięcej mieszkańców by takie wnioski składali ? Wnioski rzeczowe i mądrze uzasadnione, bo tylko takich będzie można bronić w publicznej debacie, a w przypadku ich odrzucenia będzie, to kolejny dowód na arogancję, ignorancję i ręczne sterowanie kilkuosobowego grona sprawami ważnymi dla miasta i mieszkańców.

StormChaser - Wto 12 Cze, 2012 23:01

Bzdury z projektu pokazały się wzmocnione na BIPie jako uchwała, tak do do Wojewody poszło? Tak zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym?
antysitwa - Sob 28 Lip, 2012 23:09

Szanowny Panie Robin Hood.
"Wiele inwestycji w mieście lokalizowanych jest na zasadzie podrzucania „kukułczych jaj” niezgodnych z ustaleniami prawa miejscowego jakim są obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem jaki mechanizm rządzi takimi przypadkami."
"Z rysunku planu wyraźnie widać, że lokalizacja „jurty” jest niezgodna zarówno z rysunkiem planu jak i z jego treścią, którą przytaczam w niezbędnych fragmentach poniżej..."
"W kontekście przedstawionego przykładu bez trudu można rozszyfrować „ściemę” jaką zafundowano ostatnio Malborczykom w uzasadnieniu uchwały...."
"Pytanie podsumowujące: czy Starosta wiedząc, że część inwestycji jest niezgodna z obowiązującym planem miał prawo na to wydać pozwolenie ???"

powiedział pan "a" tylko zastanawiam się po co?
99,5% Malborczyków takich tematów nie zrozumie.
Ściema jeśli już to została zafundowana Radnym Rady Miasta. Ale to osobna bajka dlaczego nie mają odwagi zadawać konkretnych pytań. Wtedy i my mielibyśmy mniej wątpliwości.
Jeśli tym "a" uważa Pan, że komuś "dowalił", że jakiś "organ nadzorczy" to sprawdzi lub że ktoś się będzie czegoś obawiał to jest Pan w błędzie. Nic takiego się nie stanie. Dał Pan tylko czas na "wyprostowanie papierów". Takich spraw nie załatwia się na forum.
Powtarzam pytanie: co Pan chce zdziałać?
By budowano z planami zagospodarowania przestrzennego? - Czy ci którzy ustalają je formalnie mają pojęcie jak wielką mają moc w swoich rękach? Czy widać to po ich zachowaniu?

A do pytania podsumowującego: czy Starosta miał prawo wydać pozwolenie?
Jest Pan pewien że w ogóle jakieś pozwolenie było?
Na tym forum jest dość bardzo inteligentnych i zaangażowanych osób by takie tematy wyjaśnić do samego dna, Pan i StormChaser jesteście jednymi z najlepszych.
Tylko właśnie to pytanie: co Pan chce zdziałać?
Antysitwa

markiz70 - Nie 29 Lip, 2012 11:00

Antysitwa-wydaje mi się że się już czepiasz :shock: Drugi post hamujący krytyczne tematy dotyczące niegospodarności lub niepoprawności zapisów naszych władz. Masz w tym interes aby lobbować burmistrza? :what:
agrest123 - Nie 29 Lip, 2012 12:34
Temat postu: Idea forum
markiz70 napisał/a:
Antysitwa-wydaje mi się że się już czepiasz :shock: Drugi post hamujący krytyczne tematy dotyczące niegospodarności lub niepoprawności zapisów naszych władz. Masz w tym interes aby lobbować burmistrza? :what:


Myślę że Antysitwa właśnie nie hamuje krytycznych tematów. Jedynie pyta się co można z tym zrobić. Ale tu się troche myli. Forumowicze nie są od tego by to wyjaśniać. Ja na ten przykład nie mam czasu by biegać i wyjaśniać prawidłowości/ nieprawidłowości poruszanych tematów. Majestat prawa i spraw dziejących się w Malborku powinna nadzorować RADA MIASTA. A jaka jest każdy wie. No to może instytucje nadzorujące powinny to sprawdzać? Są takowe? Ze swojego doświadczenia wiem, że władza potrafi "nagiąć prawo" do tego stopnia by uzyskać swój cel. Jednak gdy sprawa trafi do instytucji odpowiednio wyższej, niezależnej od lokalnych aparatczyków i układów, można sprawę wyjaśnić i się po prostu nie dać. Ale to niestety wymaga długiej walki np. w sądach. Ale można.

antysitwa - Wto 31 Lip, 2012 19:43

markiz70 napisał/a:
Antysitwa-wydaje mi się że się już czepiasz :shock: Drugi post hamujący krytyczne tematy dotyczące niegospodarności lub niepoprawności zapisów naszych władz. Masz w tym interes aby lobbować burmistrza? :what:


Nikogo się nie czepiam - "jesteście jednymi z najlepszych" to czepialstwo :shock: . Oczekuję szczerych odpowiedzi by dodać swoje trzy grosze :mrgreen:
Jak na razie cisza :shock: :shock: :shock:

dix62 - Wto 31 Lip, 2012 20:24

Ciekawe argumenty !Remis

antysitwa - Sro 01 Sie, 2012 22:08

Jeśli nie było żadnej walki to jak może być remis? :shock: Ja jako żółtodziób na tym forum mogę tylko przynieść narzędzia fachowcom :mrgreen:
StormChaser - Nie 05 Maj, 2013 21:20

I zdarzył się cud!
http://www.bip.malbork.pl...ent=4067&page=1

Jednak dało radę pokazać załącznik niesamowite.

StormChaser - Pią 03 Lip, 2015 20:17

http://www.bip.malbork.pl/pobierz/20152.html
Teren powraca i to wciąż przy kanale Ulgi... Głupota, lenistwo czy jak to nazwać?
Byli, obecni i przyszli burmistrzowie i radni, przypatrzcie się jakie bzdury uchwalacie:
Czerwony - granica obszaru rzekomo przy kanale Ulgi, niebieski opis kanałów


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group