Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

Architektura Malborka - Lokalny Program Rewitalizacji

StormChaser - Sro 13 Cze, 2007 00:01
Temat postu: Lokalny Program Rewitalizacji
Cytat:
W dniu 11 czerwca br. w Urzędzie Miasta Malborka, w ramach konsultacji społecznych, odbyło się spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007-2013.
(...) Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców miasta do wzięcia w nim udziału.


http://www.malbork.pl/ind...sk=view&id=2109

Pogadają, pogadają..........

Ciekawy plan rozwoju ulic na fotce. Kolejny do teczki?

konto_usunięte - Pon 18 Cze, 2007 18:06

http://www.malbork.pl/ind...sk=view&id=2092

Szanowni Państwo,

W Malborku ruszył proces opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007-2013. Stworzenie takiego programu jest niezbędne do aplikowania o środki unijne przyznawane w ramach Funduszy Strukturalnych i bardzo istotne dla rozwoju naszego miasta, w którym temat rewitalizacji powracał już niejednokrotnie.

Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka wyznaczy kierunki dalszych działań w celu pozyskiwania środków unijnych i określi które przedsięwzięcia są dla nas priorytetowe z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności naszego miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki.

Bardzo zależy nam na tym, by mieszkańcy Malborka czynnie włączyli się w pracę nad opracowaniem programu rewitalizacji. Już dzisiaj pragnę zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania LPR. Zachęcam przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i wszystkich innych mieszkańców Malborka do wypełniania kart projektowych i zgłaszania własnych wniosków do programu rewitalizacji. Wypełniając kartę macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji miasta, rozumiany jako kompleksowa strategia podniesienia jakości życia w Malborku, zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i poprzez organizację akcji społecznych. Jestem przekonany, że realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji nie tylko wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ale również wzmocni więzi społeczne i poczucie integracji mieszkańców ze swoim miastem.

Burmistrz Miasta Malborka

konto_usunięte - Pon 18 Cze, 2007 18:08

Wiem post pod postem, ale to różne sprawy

Informacja na temat dystrybucji i przyjmowania kart projektowych

Informujemy, że do dnia 2 lipca br. można dostarczać do Urzędu Miasta w Malborku wypełnione karty projektowe dystrybuowane w ramach konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007-2013.
Wypełnione karty projektowe pozwolą nam zidentyfikować obszary, które według Państwa wymagają wpisania do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wypełniając kartę macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji miasta, rozumiany jako kompleksowa strategia podniesienia jakości życia w Malborku, zarówno poprzez inwestycje w infrastrukturę, jak i poprzez organizację akcji społecznych.
Szczególne znaczenie mają projekty dotyczące obszarów zdegradowanych, na których występuje wysoki poziom ubóstwa i przestępczości natomiast niski poziom przedsiębiorczości, trudne warunki mieszkaniowe, zdewastowana infrastruktura techniczna (w tym budynki), zanieczyszczone środowisko, substancja historyczna o dużym znaczeniu kulturowym i turystycznym bądź też możliwości adaptowania tych obszarów i budynków pod przyszłe inwestycje.
Zachęcamy do pobierania kart w biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka lub na niniejszej stronie poniżej. Wypełnione karty należy wrzucić do urny ustawionej na parterze Urzędu Miasta, przesłać pocztą konwencjonalną do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Malborka lub w wersji elektronicznej na adres wnioski@um.malbork.pl.

Wzór karty:

DOC - http://www.malbork.pl/06pdf/karta_projektu.doc
PDF - http://www.malbork.pl/06pdf/karta_projektu.pdf

konto_usunięte - Pią 22 Cze, 2007 06:03

http://malbork.naszemiast...nia/742112.html

Cytat:
Malbork. Jeszcze masz szansę współtworzyć Lokalny Program Rewitalizacji

Do 2 lipca mieszkańcy Malborka mają możliwość zgłosić swoje propozycje do tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Każdy z wniosków zostanie przeanalizowany i ma szanse znaleźć się w dokumencie, który będzie niezbędny przy staraniu się przez miasto o pieniądze unijne w latach 2007-2013.

Lokalny Program Rewitalizacji wykonuje na zlecenie miasta toruńska firma Faber Consulting. Zorganizowano już trzy spotkania, które mają pomóc w opracowaniu dokumentu. W dwóch z nich wziął udział specjalny zespół roboczy złożony z przedstawicieli malborskich instytucji, a na jedno zostali zaproszeni mieszkańcy Malborka. Podczas tego ostatniego kilka pytań dotyczyło samej karty zgłoszeniowej, na której można składać swoje propozycje do LPR. Znajdują się na niej rubryki, których wypełnienie jest niemożliwe dla mieszkańca, bo skąd może on wiedzieć, jaki będzie koszt realizacji zgłaszanego przedsięwzięcia, termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji czy też wielkość wkładu własnego.

- O ważności karty nie decyduje wypełnienie wszystkich rubryk - wyjaśnia Mariola Stańczyk, konsultant Faber Consulting. - Najistotniejsze jest wskazanie obszarów, które zdaniem mieszkańców wymagają rewitalizacji.

Następnym krokiem w ramach tworzenia LPR ma być analiza wszystkich kart i ustalenie miejsc najbardziej wymagających odnowy. Ta lista trafi do Rady Miasta, która podejmie decyzję o stopniu ważności inwestycji. Ma to nastąpić we wrześniu.

LPR jest niezbędny do aplikowania przez miasto o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji. Nawet jeśli propozycja mieszkańców nie znajdzie się wysoko w LPR, to będzie sygnałem dla władz, by zainteresować się danym terenem Malborka.

Do 2 lipca można wypełniać karty (do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta) i wrzucać je do specjalnego pojemnika umieszczonego w holu magistratu. Kartę można wypełnić też drogą elektroniczną. Wniosek jest udostępniony na stronie internetowej www.malbork.pl pod zakładką Lokalny Program Rewitalizacji.

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW
Zespół roboczy ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji zidentyfikował problemy w sektorze infrastruktury społecznej. Oto niektóre z nich: niewystarczające uzbrojenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Inwestycyjnego, niezagospodarowane koszary powojskowe, zbyt mała ilość infrastruktury usługowej i turystycznej w centrum miasta, zdegradowana infrastruktura drogowa, brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych, brak południowej obwodnicy miasta, niezagospodarowany teren dworca PKP, zdegradowane obszary przy ul. Solnej, Starego Miasta, koszar powojskowych, ul. Kościuszki.
Problemy społeczne: niski poziom wykształcenia mieszkańców, wysoki poziom bezrobocia, ubóstwo mieszkańców, trudne warunki mieszkaniowe, patologie społeczne, duża liczba przestępstw i wykroczeń na terenie miasta.
Jacek Skrobisz - Dziennik Bałtycki

StormChaser - Pon 08 Paź, 2007 11:54

http://www.malbork.pl/ind...sk=view&id=2303

Cytat:
Informacje - Lokalny Program Rewitalizacji

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Malborka na lata 2007 – 2013. (...). natomiast Urząd Miasta zgłosił karty takie jak:

ochrona obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego w Malborku (...) poprzez rekonstrukcję średniowiecznego budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku, jego adaptację na potrzeby muzeum szpitalnictwa i centrum międzynarodowych spotkań oraz rekonstrukcję murów obronnych Starego Miasta.

Rekompozycja terenów parkowych tzw. Parku Północnego w Malborku, Przywrócenie dawnej funkcji parku do rangi miejskich płuc miasta, (...)

Zabudowa skarpy widokowej od strony wschodniej Zamku (...) tzw. widownia na skarpie.

Rewitalizacja dawnego cmentarza na park miejski w kompleksie zespołu kulturalno- rekreacyjnego Szpitala Jerozolimskiego w Malborku

Stworzenie Deptaka w ciągu ulic Kościuszki (...)

Rewitalizacja terenów zielonych w obrębie centrum miasta (tzw. mała architektura zielona) - ciąg pieszo – spacerowy w obrębie deptaka na ul. Kościuszki i w rejonach przylegających

Rewitalizacja średniowiecznego budynku Szkoły Łacińskiej w Malborku (...)


Projekty UM od lat te same, a realizacji ani widu ani słychu...

Kuglow - Pon 08 Paź, 2007 12:21

Bla bla bla!!Od lat ta sama gadka!!Osobiście straciłem wiarę,że to co mówią dojdzie do skutku!! :evil:
konto_usunięte - Pon 08 Paź, 2007 14:15

Cytat:
Bla bla bla!!Od lat ta sama gadka!!Osobiście straciłem wiarę,że to co mówią dojdzie do skutku!!
ja też, zapomnieli napisać o rewitalizacji skweru na Pl. Narutowicza (a raczej urbanizacji - Mcg.....)
konto_usunięte - Pon 08 Paź, 2007 18:31

Feuchtwangen napisał/a:
ochrona obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego w Malborku oraz ich adaptacja na cele kulturalne


Oooooo, coś nowego!!!! Budynki po stalagu zburzono, dom polski zburzą, słodownie zburzyli, a teraz zaczniemy to chronić, tak? Bo nie widzę sensu ze szpitalem jerozolimskim, przecież UM praktycznie nie łoży na to środków, a jedynie pilnuje terenu. - paranoja, no ale to wielki sukces, "pozwolić komuś wyremontować", a potem buńczucznie powiedzieć - owoc programu LPR (Lokalnego Programu Rewitalizacji)

konto_usunięte - Wto 16 Paź, 2007 22:33

w tym punkcie
Cytat:
• Rekompozycja terenów parkowych tzw. Parku Północnego w Malborku,
, rozumiem, jest potrzeba w następnych wyborach więcej miejsca na plakaty
StormChaser - Sob 20 Paź, 2007 09:59

http://malbork.naszemiast...nia/781143.html
Cytat:
Malbork. Dopracowują program rewitalizacji

Opóźnia się przyjęcie przez Radę Miasta Malborka Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument miał trafić pod obrady we wrześniu lub październiku. Na najbliższej sesji rajcy też raczej się nim nie zajmą, bo ostatnie w tym miesiącu posiedzenie samorządu odbędzie się w przyszły czwartek.

LPR przygotowuje dla miasta na jego zlecenie firma Faber Consulting z Torunia. Spytaliśmy burmistrza Malborka o przyczyny opóźnienia.

- Nie ma tu mowy o niczyjej winie czy też nieoczekiwanych komplikacjach. Staramy się, by ostateczna wersja dokumentu była jak najdokładniej dopracowana - mówi Andrzej Rychłowski, włodarz Malborka.

Przypomnijmy, że współtwórcami LPR są mieszkańcy, którzy przed kilkoma miesiącami wypełniali karty (wpłynęło ich 160), w których wskazywali miejsca w mieście wymagające inwestycji. Stworzony dokument będzie niezbędny do aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji.

- Pośpiech w przypadku tak ważnego dokumentu jest wysoce niewskazany - twierdzi Rychłowski. - W tej chwili trwają prace nad wersją opracowania przedstawioną nam przez firmę wykonującą Lokalny Program Rewitalizacji. Pod koniec przyszłego tygodnia planowane jest robocze spotkanie zespołu pracującego nad LPR. Wtedy też naniesione zostaną ostatnie poprawki do dokumentu.

(JS) - Dziennik Bałtycki


A co wyniknie z tak dokładnie opracowanego dokumentu? Czy to co zawsze?
Na pewno ktoś zarobi :evil:

konto_usunięte - Nie 28 Paź, 2007 19:24

coś ruszyło rewitalizują park doszli już do OSiRu
StormChaser - Nie 28 Paź, 2007 19:29

napioo napisał/a:
rewitalizują park
- zima idzie a opał drogi ;-)
konto_usunięte - Czw 06 Gru, 2007 18:50

http://www.bip.malbork.pl...=1421&Itemid=93

Cytat:
Uchwała nr XVIII/143/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Uchwała nr XVIII/143/07
Rady Miasta Malborka
z dnia 29 listopada 07

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany : Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327/,

Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007-2013”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski


U z a s a d n i e n i e

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, miasta stanęły przed olbrzymią szansą pozyskania znacznych środków finansowych na inwestycje związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, po-wojskowych oraz po-przemysłowych. Władze samorządowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych mogą uzyskać wysokie dofinanowanie kosztów kwalifikowanych na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warunkiem ubiegania się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją jest wpisanie danej inwestycji lub projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja w/w programów ma spowodować ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym także zwiększenie potencjału turystycznego obszarów poprzez wsparcie kompleksowych projektów, działań technicznych oraz renowację zabudowy, w tym głównie obiektów o szczególnym znaczeniu architektonicznym i historycznym.
Celem rewitalizacji jest umożliwienie tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Inicjatywy rewitalizacyjne znajdują przełożenie na poprawę warunków życia w miastach i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności miast w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej.

Programy został opracowany przez firmę Faber Consulting we współpracy z Zespołem ds. Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007 – 2013 powołanym przez Burmistrza Miasta Malborka Zarządzeniem nr 15/07 z dn. 27 lutego 2007 r. na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Malborka V/25/2007 z dn. 25 stycznia 2007 w sprawie przystąpienia do LPR dla Miasta Malborka. Przygotowanie niniejszego dokumentu poprzedzone było szerokimi konsultacjami społecznymi.
Po przyjęciu przez Radę Miasta Malborka Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007 - 2013 stanie się on oficjalnym dokumentem umożliwiającym podmiotom lokalnym oraz samorządowi ubieganie się o fundusze unijne na realizację działań rewitalizacyjnych.
Burmistrz Miasta Malborka wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji (1.91 MB 06.12.2007 14:55)
Zmieniony ( czwartek, 06 grudnia 2007 )

StormChaser - Czw 06 Gru, 2007 19:07

Azaziz napisał/a:
Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2007-2013”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
, a rzeczony załącznik utajniony...
konto_usunięte - Czw 06 Gru, 2007 19:16

To ten pdf - 246 stron - ciekawy

POBIERZ PLIK

źródło: BIP

Kuglow - Czw 06 Gru, 2007 21:57

O naszej bohaterce Zielonej Koparze nie napisali ni słowa,mimo że tak dzielnie rewitalizuje to i owo!! :-(
konto_usunięte - Pią 07 Gru, 2007 00:06

Kuglow napisał/a:
O naszej bohaterce Zielonej Koparze nie napisali ni słowa,mimo że tak dzielnie rewitalizuje to i owo!! :-(
o zielonej koparze jest inny post :mrgreen: :mrgreen:
StormChaser - Sob 08 Gru, 2007 07:31

http://malbork.naszemiast...nia/796844.html
Cytat:
Inwestycje. Lokalny Program Rewitalizacji o potrzebach

140 przedsięwzięć znalazło się w uchwalonym podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta Malborka Lokalnym Programie Rewitalizacji. Dokument wskazuje miejsca, które wymagają remontu, modernizacji lub zmiany dotychczasowego charakteru. Jest on konieczny przy aplikowaniu o unijne dofinansowanie.
Współtwórcami LPR są mieszkańcy Malborka i przedstawiciele instytucji działających na terenie miasta. 148 podmiotów złożyło propozycje miejsc, które wymagają dofinansowania. Wśród tych podmiotów są wspólnoty mieszkaniowe (76 złożonych kart projektowych), jednostki samorządu terytorialnego (20), przedsiębiorcy (6), osoby fizyczne (5), instytucje publiczne (4), organizacje pozarządowe (3). 34 karty były anonimowe.


Najważniejsze dla Malborka
W wyniku konsultacji społecznych i pracy zespołu roboczego, w którego skład weszli przedstawiciele samorządu, instytucji i organizacji działających na terenie miasta, stworzono katalog zidentyfikowanych problemów. Wynika z niego, że miasto jest wciąż mało atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Najistotniejszymi zadaniami są więc teraz: poprawa wizerunku centrum miasta (substancja mieszkaniowa, deptak miejski), rewitalizacja Parku Północnego, który w dokumencie otrzymuje miano "płuc Malborka", zagospodarowanie Nogatu oraz rozbudowa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W LPR można też przeczytać o konieczności modernizacji stacji uzdatniania wody na Osiedlu Południe czy też inwestycjach w infrastrukturę w Kałdowie, które ma się stać centrum usługowym miasta.

Inwestycji do wyboru do koloru
Wśród 140 przedsięwzięć, które znalazły się w LPR, można znaleźć m.in. takie: termomodernizacja i remonty budynków wielorodzinnych, budowa deptaka na ulicy Kościuszki (szacowany koszt 12 mln zł), budowa stacji uzdatniania wody w rejonie ulic Kwiatkowskiego i Kotarbińskiego (ok. 10 mln zł), rozbudowa budynku MDK przy pl. Słowiańskim i budowa sali koncertowo-widowiskowej (10,9 mln zł), Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego (2,6 mln zł), rewaloryzacja Ratusza Staromiejskiego (7,5 mln zł), Zagospodarowanie wieży ciśnień i wieży przy dworcu PKP na atrakcyjną działalność kulturalną (brak szacunkowych kosztów), rewitalizacja Traktu Jana Pawła II (1,7 mln zł), rewitalizacja obiektów sportowych przy ul. Toruńskiej (8 mln zł), przy punktach dotyczących rewitalizacji rzeki Nogat i Kanału Juranda brak jakichkolwiek danych dotyczących beneficjenta czy też szacowanych kosztów inwestycji. Wymienia się też potrzebę inwestycji w Szpitalu Jerozolimskim, rewitalizację budynku Szkoły Łacińskiej, murów obronnych.

Z uchwalonym LPR będzie można się zapoznać na stronie internetowej miasta.

- Zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej jako załącznik do podjętej uchwały - zapowiada Aleksandra Kapejewska, która nadzorowała powstawanie dokumentu.

Kto to sfinansuje?
Nie wszystkie przedsięwzięcia będą mogły zostać współfinansowane z unijnych programów rewitalizacyjnych, bo wartość projektu musi wynosić minimum 2 mln euro. Twórcy projektów mniejszych będą więc musieli szukać innych źródeł dofinansowania.

LPR wskazuje sposoby finansowania. Są nimi: środki publiczne (środki własne miasta, pożyczki, obligacje), środki publiczne zewnętrzne (środki UE, budżet państwa, inne dotacje) oraz środki prywatne.

Zadania będą mogły być współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miesięczny poślizg
Dokument stworzyła toruńska firma Faber Consulting, z którą miasto już współpracowało przy projekcie na renowację murów obronnych miasta w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a który zakończył się niepowodzeniem.

- Koszt stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji wyniósł 14 tysięcy złotych - mówi Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Malborka. - Dokument miał powstać do końca października, ale termin przesunął się o miesiąc.
Przesunięcie wyniknęło z kłopotów z opiniowaniem powstającego dokumentu podczas letniego okresu urlopowego oraz wydłużenia terminu przyjmowania kart projektowych od mieszkańców. Nie ma to jednak większego wpływu na aplikowanie o środki unijne, bo nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy w programach rewitalizacyjnych. Uchwalony przez Radę Miasta LPR dotyczy lat 2007-2013, więc na podsumowanie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych trzeba poczekać minimum 6 lat.

Jacek Skrobisz - POLSKA Dziennik Bałtycki

konto_usunięte - Sob 08 Gru, 2007 09:17

Jacek Skrobisz - POLSKA Dziennik Bałtycki napisał/a:
Nie wszystkie przedsięwzięcia będą mogły zostać współfinansowane z unijnych programów rewitalizacyjnych, bo wartość projektu musi wynosić minimum 2 mln euro.


Dobrze by było, gdyby wykonano największe inwestycje z tej listy

konto_usunięte - Czw 13 Gru, 2007 11:00

Widok Kościuszki wg Informatora Gospodarczego
konto_usunięte - Czw 13 Gru, 2007 12:10

sporo ziemi planują nawieźć do sklepu po prawej nie ma schodów a wysokość otworu drzwiowego ok 1,80.
konto_usunięte - Pią 30 Maj, 2008 18:25

No jak sądzę w magistracie LPR może ze względu na nazwę razem z ś.p. imienniczką z sejmu zdechł na dobre, bo ni widu ni słychu :roll: :shock:

Katarzyna Kostrzewa-Rzoska z UM napisał/a:
Koszt stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji wyniósł 14 tysięcy złotych

Och jaka szkoda...

Cytat:
Aleksandra Kapejewska, która nadzorowała powstawanie dokumentu.

Może pilotuje jeszcze ten projekt i coś powie na forum? :clap:

konto_usunięte - Czw 04 Wrz, 2008 17:03

Podobno program to był cud i radni zachwyceni pomdleli ;-) Czy ktoś coś słyszał, żę program w jakiś sposób jest aktywny? działa? ktoś się tym zajmuje?

Program przyjęto w grudniu 2007.....

konto_usunięte - Pią 12 Wrz, 2008 20:09

Chyba naprawdę się nudzę, ale, no ale, oto taki cudak jest w tym PDFie

Cytat:
13. System wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Istotnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów dokumentów
strategicznych jest system wdrażania. Program Rewitalizacji Miasta Malborka realizowany
będzie w latach 2007-2013. Nadzór nad realizacją projektów, dla których instytucją
wdrażającą będzie Urząd Miasta Malborka, należeć będzie do Burmistrza Miasta. Nadzór
finansowy sprawować będzie Skarbnik Miasta.
Po przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Radę Miasta Malborka powołany
zostanie Koordynator ds. Rewitalizacji. Do jego zadań należeć będzie koordynacja
wdrażanych działań oraz monitorowanie osiągnięcia zakładanych wskaźników.
Dodatkowo pracę koordynatora wspierać będzie Zespół ds. Rewitalizacji powołany
zarządzeniem Burmistrza Miasta jeszcze przed podjęciem prac nad Programem. Zespół
tworzą podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Jego
zadaniem będzie wdrażanie projektów, raportowanie do Koordynatora o stanie realizacji i
występujących problemach. Członkowie Zespołu służyć będą również głosem doradczym
Koordynatorowi i Władzom Miasta.
Zespół monitorujący winien składać cykliczne sprawozdania z realizacji Programu i
przedkładać wnioski dot. jego aktualności propozycji ewentualnych zmian. Zespół
monitorujący winien wypracować czytelny i system wskaźników umożliwiających obiektywną, wieloletnią i porównawczą ocenę realizacji Programu.


Podobał się ogólnie LPR, sądząc po datach 2007-2013 - już prawie dwa lata mamy w plecy, w tej chwili... hmmm... no chyba, że inwestycje są podciągane pod LPR, któy potem się okaże wielkim sukcesem, no ale...

konto_usunięte - Czw 22 Sty, 2009 23:45

Azaziz napisał/a:
Program przyjęto w grudniu 2007...


Co nam się fajnego udało - do siego roku

Loki - Pią 23 Sty, 2009 12:11

Azaziz napisał/a:
Azaziz napisał/a:
Program przyjęto w grudniu 2007...


Co nam się fajnego udało - do siego roku
No, no - robi to wrażenie...

Poza tym strasznie podoba mi się termin "rewitalizacja rzeki Nogat". :hahaha:

W tym tempie i z takim gronem "fachowców" - za 30 lat skończą...

StormChaser - Pią 19 Lut, 2010 10:11

konto_usunięte napisał/a:
Azaziz napisał/a:
Program przyjęto w grudniu 2007...


Co nam się fajnego udało - do siego roku
Program prawie na półmetku, a jego lektura coraz bliższa s-f :hihi:
StormChaser - Pon 10 Sie, 2015 20:09

Co burmistrz to rewitalizacja...

http://www.malbork1.pl/ar...miasta-malborka
Cytat:
Mieszkańcy miasta mogą uczestniczyć w konsultacjach społecznych oraz współtworzyć Program Rewitalizacji Miasta Malborka „Malbork na +”. Do aktywnego włączenia się w prace nad dokumentem, które realizacja może odmienić miasto zaprasza burmistrz.

Jak wyjaśnia magistrat, rewitalizacja to działania, które naprawiają dzielnice i ułatwiają ich rozwój. To nie tylko remont budynków, budowanie dróg i chodników. To przemiana konkretnej ulicy, kwartału czy dzielnicy.

- Program rewitalizacji to wieloletni program naprawczy, którego celem jest ożywienie zaniedbanych dzielnic miejskich. Dotyczy elementów gospodarczych, społecznych, przestrzennych. Dzięki współpracy i wspólnemu zaangażowaniu mamy szansę zmienić nasze miasto na plus - czytamy w komunikacie prasowym.

Wyznaczone trzy terminy konsultacji społecznych. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, chodzi bowiem o jak największe zainteresowanie mieszkańców już na etpie tworzenia programu rewitalizacji. I tak 18 sierpnia (wtorek) od godz. 17.30 do 20 konsultacje odbywać się będą w Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego 45, 19 sierpnia (środa) od 17.30 do 20 potrwa spotkanie w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Reymonta 24, a 20 sierpnia (czwartek) między godz. 17.30 a 20 – w Szpitalu Jerozolimskim przy ul Armii Krajowej 68. Natomiast debatę o zmianach „Malbork na +” zaplanowano na 1 października między godz. 17.30 a 20 w Szkole Łacińskiej. Ale uwaga, aby wziąć udział w którymś ze spotkań, należy się wcześniej zarejestrować. Formularz dostępny jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.urzad.malbork.pl . Tam dostępne są również trzy ankiety, które mogą wypełnić mieszkańcy, ale są także specjalne pytania dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Na stronie internetowej opublikowany został także dokument, który będzie podstawą do opracowania programu rewitalizacji.

To nie jedyna forma konsultacji, jaką przewidują urzędnicy. Ci, którzy nie będą mogli wziąć udziału w publicznych dyskusjach, mogą swoje pomysły i opinie przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: malborknaplus@um.malbork.pl do 31 sierpnia.


Tak ciężko dostrzec zza biurka wieloletnie zaniedbania? No może i tak, ekipy firmy z De Gaulle'a codziennie omiatają szlak z Michałowskiego do UM, kiedy ich widziano np. na Piaskach? jakis kolo otwartą przyczepką zbiera śmieci z przystanków na pakę skracając przy tym drogę pod prąd przed przejściem i przez dwie ciągłe kreski z farby (nie proszku)... Obywatele wypełnijcie ankietę, a jeśli wierzycie, że wybrańcy się tym przejmą to powodzenia.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group